מרסלו שימנסקי

instagram
facebook

זמין

On the Riverbank
Vinhedo’s Farm
Hydrangea Road

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved