מרסלו שימנסקי

instagram
facebook

זמין

On the Riverbank
דרך הידרנגאה
החווה של וינהאדו

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved