מוניקה מילר

instagram
facebook

זמין

The Plaza
The Train Station

לא זמין

The Artist
My Grandmother’s Patio
Sodom and Gomorrah
Joseph and His Brothers
Map-Moses/Children of Israel Wandering I...
Map-Abraham/ Wandering In Desert
Noah’s Ark
Noah’s Ark
Afternoon Tea
The Tower of Babel
Practice Makes Perfect

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved