פטריסיה פלמינג

instagram
facebook

לא זמין

The Golden Rose
The Three Graces
Love at First Sight
Still Life with Cats
Tough Guys
Wise Guys
Infinite Knowledge
Gino’s
Miss Baxter’s Class
Tuscany Landscape
Friends
Samson and Delilah - The Lull Before the...
How Fair Is My Valley
The Toy Shop

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved