מריאנחלס פואנטה דוראן

instagram
facebook

זמין

My Best Friend, My Partner, My Lover
Here Comes the Ice Cream Man!
ילדה בתחפושת קרנבל

לא זמין

The Signal
Noah’s Ark
A Family of Lions
Wedding
Recollections of a Time Gone By
Samson and Delilah - So Close, So Far
Lemon, Chocolate and Vanilla
Tarantula Eyes
The Crane and Her Friends
Off to School
Autumn Doves
Waiting for Juan
Violeta’s Engagement
Congratulations
Friday Afternoon
The Vacationers
The First Jump
Blossoming
Time of Enjoyment
Books and Biscuits
A Spring Portrait
Aunt Chicha’s Garden
Fancy Dresses
Joys of Camping
Nearby the University
Girl Embraced by Flowers I
Girl Embraced by Flowers II
Rosas, Margaritas, Lilas
Moonlit Lovers
On Holiday
Summer Fable
The Train Arrives at Afternoon
Teatime Reading
תשעה חודשים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved