נצ'ה לייבה

instagram
facebook

לא זמין

A Village Celebration
Angel and Flowers
Coming Back from the Wedding
Party in the Woods

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved