סילביה היללה

instagram
facebook

לא זמין

Samson and Delilah

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved