סוסנה קרסס

instagram
facebook

זמין

Patio Tango

לא זמין

Noah Ark
Evening in the Woods
Adam and Eve in the Garden of Eden
Tevye and His Family
Jerusalem
Delilah ties Samson with Seven Archs’ Co...
Tango Night

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved