מריה טרזי

instagram
facebook

זמין

A Winter Wonderland
My Daughter’s Farm
Recess By the School

לא זמין

Adam and Eve Were So Happy
Summer Harvest
Orange Picking
Adam Awakens and Tastes the Fruit
For a Few Coins - Samson and Delilah
The New Arrival
Cats, Fish and Fishermen
Ruben’s Vegetable Shop
Picnicking by the River
Our Cabin in Autumn
Country School
Netting the Fish
The Chickens Have Escaped

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved