סוסנה מולינה

instagram
facebook

זמין

Samson and Delilah - The Betrayal

לא זמין

Finding the Promised Land

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved