קונסואלו הולגין

instagram
facebook

לא זמין

Corner Diptych
Neighborhood (Barrio)
Condominium
Quito Street
Quito Scene
Colorful Quito Scene

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved