פביולה צ'ילואיסה

instagram
facebook

לא זמין

Noah’s Ark
Dance Festival
Noah’s Ark I
Pastoral Festival
Preparing the Wool

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved