מרקו אוגשה

instagram
facebook

זמין

Baseball

לא זמין

Baseball Scene
The Dancers

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved