הומברטו צ'וגצ'ילאן

instagram
facebook

לא זמין

Football Game
The Sacrifice of Isaac
Lot’s Wife
Moses & The Burning Bush
King Solomon
Noah’s Ark
Crossing the Red Sea
Chakra Celebration
The Onion Harvesters
The Bullfight Festival
Market Day

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved