לואיס אוגשה

instagram
facebook

זמין

The Bull Fight

לא זמין

Crossing the Red Sea

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved