חוסה לואיס טואקיזה

instagram
facebook

לא זמין

Noah’s Ark
The Bullfight
The Healer’s
The Bull Festival
Life Goes On
Shearing the Wool
The Train Station
Noah’s Ark - Before the Flood
Noah’s Ark - After the Flood
Paradise
Birds of Paradise
Armadillo at Dawn
Bathing in the Moonlight
The Radiance of the Jungle
Tiger Family at Play
Dusk settles over the Jungle
Fluttering over the Orchids
שומרי הג'ונגל

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved