דוויד טואקיזה

instagram
facebook

זמין

Joys of the Jungle
Swallows in Flight
Gorilla and Friends
Window to the Jungle
Soaring

לא זמין

Harmony in Flight

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved