חיים חרבון

instagram
facebook

זמין

Eliezer and Rebecca II
Eliezer and Rebecca I

לא זמין

Sea of Gallilee in Winter
Camel (sculpture)
The Seashore of the Promised Land
The Deer
Fields of Gallilee

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved