שלמה כץ

instagram
facebook

זמין

מרדכי והמן
שאול המלך

לא זמין

דוד המלך
שלמה המלך

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved