שלמה כץ

instagram
facebook

זמין

Mordechai and Haman
King Saul

לא זמין

דוד המלך
שלמה המלך

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved