כריסטה בורקארט פרוסמן

instagram
facebook

זמין

Same Problem Every Year
Day and Night
Tu Bishvat
Mazal Tov

לא זמין

Leisure Shabat in Jaffa
Tourists in Tel Aviv

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved