אברהם קאן

instagram
facebook

זמין

Old Moscow
A Familiar Melody
Ilan Ramon
Green Submarine
Charles and Diana
Vasilisa Prekasnaya
Ha’Aliya
The Conductor

לא זמין

Rothschild Boulevard
Nahalat Benyamin
Trumpeldor Street, Tel Aviv
By the Bar
Still Life
Gan Meir
Suzanne Dellal Centre
Rothschild Boulevard
Gan Meir - 2
Art Morocco
Ehad Ha’am Street
Dallal Bakery
Shabazi Street
Pua
Maasiya
Ilana’s Fish
Jungle No 1
Giraffes
L’entrecote
Mom’s Lace
Anthem for Art
Jaffa Port
Spring Bouquet
Vilniaus Gatves
Namlisevi
Pines Street
Yehuda Ha Levi
Wizz Interior
Wizz
Betals
Not So Still LIfe
Deep Purple
Conversations with Balzac
The Secret of Victory
Birch Trees
Lions
Georgian Band
Led Zeppelin
Lev Tel Aviv
גשם של סוכריות
החתונה
תל אביב, טשרניחובסקי פינת בוגרשוב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved