עדי לב

instagram
facebook

לא זמין

Entertainment Park
Lovers in Tent-City

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved