אמליה אסא

instagram
facebook

לא זמין

Alone
Shepherd’s Flute
Rendezvous
Kuritza (The Chicken)
Cocktail

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved