דבורה גוטמן

instagram
facebook

זמין

Mr. Li and his Animals
Kabbalat Shabbat
Second Spring in Paradise
Night of the Full Moon
The Girls Dreams
Multicultural
At Our Home
Summerly afternoon
The Treasure
Gallery Talk
Tupperware Party
אדג'יו לאוהבי חתולים
טנגו בשדרות רוטשילד
יקום הטנגו
סרנדת חורף
קונצרט פרטי

לא זמין

Kind of Still Life
Backyard in Tel Aviv
Promenade in Tel Aviv
Bus to Tel Aviv
Rav Kook Street, Tel Aviv
Suzanne Dellal Centre
Tango Dancing or Being in Love
Good Morning Yaffo!
Time for the Life
The Lion King
Safari 1
Out of Africa
Unequally friends
Beautiful land
Dreamtime
Circus
Yogamour
The Date
The Cat’s Friends
A Dove for Peace
In the summer Lisa plays outside
סוף שבוע מהנה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved