גליה רון

instagram
facebook

זמין

Vacation Village by the Water
Welcome to Golan
Blossoming of the Almond Tree

לא זמין

Kibbutz (diptych)
Toasting the New Year
Town Center
By the Sea of Galilee
Red Poppies in the Village
The Height of Spring
Holiday Village
Lambs in the Golden Fields
Sheep in the Meadow
Lake in the Lowlands
Boats in the Sea
Rehovot’s Citrus Groves
Bathing in the Lake before Fruit-Picking

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved