אילנה כהן

instagram
facebook

לא זמין

Twins at Dinner
Happy Girls
My Family
Grandmother on Her Harley
Forever Dancing

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved