רחל דרור

instagram
facebook

לא זמין

A Day in the Village
The Postman and His Wife

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved