רות בן-ישראל

instagram
facebook

לא זמין

Adam and Eve
Eve Tempts Adam
Eve and the Serpent
Adam and Eve Are Naked
Adam and Eve Are Banished
The Cherubs of Eden

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved