תרזה חורין קרגולה

instagram
facebook

זמין

Flowers for my Love
Holiday Flowers
Spring in the Valley
Memories of India
Serenading My Love 2
Coffee Break
Moonlight Love
Lovely Afternoon

לא זמין

A Day in the Kibbutz
Gathering
Afternoon on the Bench
Enjoying the Pool
Meeting for Coffee
A Cool Drink
Together on the Terrace
A Date
Sunset Time
Twilight Time
Summer By the Pool
Tranquility
Love is in the Air
By the Pond
Serenading My Love 1
Together

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved