טובה צביק

instagram
facebook

זמין

"What’s Cooking?"
The Market
Israel Trail
Coffee Bar
Shabbat in Our Village
אשתו של הדייג
הנה צב!
משפחת גראשי
נעליים אדומות
קסם בים הכנרת

לא זמין

Shoemaker
Junk Collector
The Neighborhood
Meeting at the Kiosk
Sorting the Rice
Selichot
Here Comes the Bride
Good Morning
In Our Garden
An Appointment With Dr. Tzipkis
Laundry Day in Jaffa

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved