זואי סבר

instagram
facebook

זמין

From Zichron Yaakov to the Sea

לא זמין

Charles Clore Park
Jerusalem
Sea of Galilee
Green Point Tel Aviv
Mishkenot sha’ananim - Waiting For the R...
Elah Valley: Blossoming Sabras
Habima Square: The Tree
Tel Aviv Port: Reading Power Station
The Clock Tower: Old Jaffa
Everybody is Home
Twilight. Hahula Lake
Spring in Ein Karem

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved