רחל קנופ

instagram
facebook

זמין

Rishon (Le Zion) Park
Hand-in-Hand
The Flute and the Galilee
Umbrellas Over Jaffa
Jaffa in Bloom

לא זמין

Good Morning Israel

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved