דוברוסב מילוייביץ'

instagram
facebook

זמין

רומן בינות לעדרים

לא זמין

אחר הצהריים בשדות
בדרכנו לעבודה
החיים על ראש הגבעה
הכפר שלי
העדר הלבן
העזים הרועות
הרועה המנגן בחליל
הרועה והחלבנית
התרנגולת שלי ואני
ירח מלא, לילה מואר
מהכפר שלי
מפגשים חטופים
מרעה בכפר
פרות רועות
פרות רועות II
רועה בינות הטלאים
רועים את הבקר
רועים באחו
שדה המרעה
שעת המנוחה
שקיעה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved