מרסלו שימנסקי

instagram
facebook

זמין

דרך הידרנגאה
החווה של וינהאדו

לא זמין

על גדות הנהר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved