וונג יאה

instagram
facebook

 

Wang Ya’e

Born in 1964 in Huxian, China
Began painting in 2008

Group Exhibition:
2008 - Huxian, China

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved