אלמה איבקשה

instagram
facebook

1955 Born in Chile
1976 Moved to Sao Paulo, Brazil
Self-taught artist

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved