הונגריה

instagram
facebook

מגדלנה באן
אילונה תות' גומבקוטון
תאמאס גלמבוס
פאל הומונאי
קטלין ראפיין הייק
רוזליה אלברט יוהאזנה
הדוויג מקאי
לאזלו קודאי

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved