טאייון

instagram
facebook

לוי לי יו
וו צ'יה יינג

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved