ישראל

instagram
facebook

יפים לדז'ינסקי
עמליה אסא
שלומי אשר
יצחק בוברמן
כריסטה בורקארט פרוסמן
רות בן-ישראל
עמרי ברום
אליסיה יולאנד ברקן
דבורה גוטמן
נאווה גוטרמן
רחל דרור
נתן הבר
תרזה חורין קרגולה
חיים חרבון
אילנה כהן
גבריאל כהן
יהונתן כיס-לב
שלמה כץ
נירה לב
עדי לב
זואי סבר
אביבה סונסינו
מיכאל פאלק
רפי פרץ
טובה צביק
אברהם קאן
רחל קנופ
רחל רובין
גליה רון
שרה רז
ישעיהו שיינפלד

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved